O形環(裝於上蓋-接槍處用)


產品說明

產品特性與說明:

產品特性與說明:

 

編號

 

名稱

 

規格

 

 

顏色

 

備註

 

 

 31011-04

 

 

O形環

 

 

 

 Ø14xW1.78

 

 

 

透明

 

 

裝接上蓋用

 

 

提醒您:產品可能因為拍攝產生色偏,請以實品為準! 

       

 

 

       數量:10 / 

       請參考下方圖表之

 

  漆彈槍減壓閥零件,裝接於上蓋

  適用: PBR-001PBR-002PBR-003